Νομικές Υπηρεσίες

Υψηλού επιπέδου νομική κάλυψη από εξειδικευμένα στελέχη.

Αστικό Δίκαιο

 • Διαφορές από συναλλαγές-συμβάσεις
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων
 • Διαφορές από την χρήση ακινήτων
 • Μισθώσεις, εμπορικές & κατοικιών
 • Διαθήκες – κληρονομικά δικαιώματα
 • Άσκηση και αντίκρουση κάθε είδους αγωγών και δικαστικών διαδικασιών
 • Διαδικασίες στο Κτηματολόγιο

Ποινικό Δίκαιο

 • Εγκλήματα κατά της ζωής
 • Αδικήματα στον ιατρικό χώρο & υγείας
 • Δυσφήμιση & εξύβριση
 • Πλαστογραφία
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
 • Ανήλικοι

Εμπορικό Δίκαιο

 • Σύσταση και παρακολούθηση εταιρειών
 • Εξυγίανση εταιρείας
 • Πτωχεύσεις
 • Προστασία δανειολήπτη

Εταιρικό Δίκαιο

 • Σύσταση, λειτουργία & λύση εταιρίας και λοιπών εταιρικών μορφών
 • Σωματείο
 • Ίδρυμα

Real Estate

 • Διευκολύνουμε τους πελάτες μας στην απόκτηση της ελληνικής «χρυσής βίζας»
 • Η ομάδα επαγγελματιών μας μπορεί να βοηθήσει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
 • Η μακρά εμπειρία μας διασφαλίζει ότι είμαστε σε θέση να χειριστούμε ακόμα και τις πλέον σύνθετες εμπράγματες και περιουσιακές υποθέσεις

Διοικητικό Δίκαιο

 • Προσφυγές – ανακοπές – αιτήσεις αναστολής στα διοικητικά δικαστήρια
 • Αστική ευθύνη Δημοσίου
 • Δημόσιοι υπάλληλοι

Εργατικό Δίκαιο

 • Συμβάσεις εργασίας,παροχή εργασίας
 • Δικαιώματα και διαφορές εργαζόμενου και εργοδότη

Δίκαιο ΜΜΕ

 • Εφημερίδες / Ράδιο / Τηλεόραση/ site/ social media
 • Ατομικά δικαιώματα
 • Δυσφήμιση
 • Δικαιώματα δημοσιογράφων
 • Πνευματικά δικαιώματα
 • ΕΣΡ

Οικογενειακό Δίκαιο

 • Διαζύγια
 • Διατροφές και σχέσεις γονέων – τέκνων αλλά και συζύγων
 • Υιοθεσία
 • Δικαστική Συμπαράσταση

Τραπεζικό Δίκαιο

 • Δάνεια. Σχέσεις δανειστή (τραπεζών) και δανειολήπτη
 • Εκπροσώπηση σε τράπεζα
 • Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Ν.3869/2010

Αυτοκίνητα

 • Ατυχήματα από την κίνηση οχημάτων (τροχαία δυστυχήματα)
 • Διεκδίκηση δικαιωμάτων από ασφαλιστικές εταιρίες
 • Άσκηση & αντίκρουση σχετικών αγωγών

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • Κατοχύρωση και προστασία κάθε είδους πνευματικού δικαιώματος και άυλου περιουσιακού στοιχείου
 • Κατοχύρωση και παρακολούθηση σήματος

Εργατικό Δίκαιο

 • Συμβάσεις εργασίας, παροχή εργασίας
 • Δικαιώματα και διαφορές εργαζόμενου και εργοδότη

Μεταφράσεις

Μεταφράσεις κάθε είδους κειμένων για οποιαδήποτε χρήση.

Επικοινωνήστε για την υπόθεσή σας.

3 + 12 =