Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αναλαμβάνει δηλαδή την κατάθεση και εκδίκαση σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, αιτήσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με μεγάλη επιτυχία κατόπιν εκδόσεως σχετικών αποφάσεων που φτάνουν σε ποσοστό διαγραφής των οφειλών μέχρι το 100%.

Ο νόμος 3869/2010 ή νόμος ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, υπέστη πολλές και ποικίλες τροποποιήσεις με τελευταίες αυτές που επέφερε ο νόμος 4346/2015 με έναρξη ισχύος αυτού από 01/01/2016.