Μισθώσεις

Μισθώσεις

Μισθωτικές αγωγές λόγω μη καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων Αγωγή αποζημίωσης λόγω κακής χρήσης του μισθίου\ Διαταγές πληρωμής μισθωμάτων και διαταγές απόδοσης μισθίου Κοινόχρηστα Διαφορές μεταξύ...
Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Αγωγή Διαζυγίου (Συναινετικό, Λόγω διετούς διάστασης, διαζύγιο αντιδικίας) Ασφαλιστικά μέτρα – αγωγή διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων Ασφαλιστικά μέτρα μετοίκισης Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα Υιοθεσία Διαζύγιο – διατροφές : Στις υποθέσεις οικογενειακού...
Οικογενειακό Δίκαιο

Διαγραφή Οφειλών

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αναλαμβάνει δηλαδή την κατάθεση και εκδίκαση σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, αιτήσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με μεγάλη επιτυχία κατόπιν εκδόσεως σχετικών αποφάσεων που φτάνουν σε ποσοστό διαγραφής των...