• Αγωγή Διαζυγίου (Συναινετικό, Λόγω διετούς διάστασης, διαζύγιο αντιδικίας)
  • Ασφαλιστικά μέτρα – αγωγή διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων
  • Ασφαλιστικά μέτρα μετοίκισης
  • Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα
  • Υιοθεσία

Διαζύγιο – διατροφές :

Στις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου κατά κανόνα υπάρχει ένταση, οξύτητα, αντιδικία στις σχέσεις των συζύγων. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην επίλυση οικογενειακών διαφορών σε κάθε πρόβλημα ή ζήτημα που προκύπτει από τη λύση του γάμου σας και αναλαμβάνουμε να προστατεύουμε τα τέκνα σας (διατροφή και επιμέλεια) και την περιουσία σας διεκδικώντας κάθε νόμιμο δικαίωμά σας.