Λάμπρος Χ. Μαργαρίτης: Η παρεπόμενη ποινή της αποστερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων

Λάμπρος Χ. Μαργαρίτης: Η παρεπόμενη ποινή της αποστερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων

Του Λάμπρου Χ. Μαργαρίτη, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Προέδρου Διαρκούς Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής “Στο αρχαίο ελληνικό Δίκαιο επιβάλλονταν, εκτός από τις κύριες ποινές, και η «ατιμία», δηλαδή η απώλεια των τιμών του πολίτη, ο οποίος, αν και διαβιούσε στη...
Συνομιλίες στο Messenger και Φωτογραφίες στο Facebook ως Αποδεικτικά Μέσα – Σχόλιο στη ΜΟΔ Ηρακλείου 21/2019

Συνομιλίες στο Messenger και Φωτογραφίες στο Facebook ως Αποδεικτικά Μέσα – Σχόλιο στη ΜΟΔ Ηρακλείου 21/2019

Υπό το πρίσμα των διατάξεων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και της προστασίας προσωπικών δεδομένων Μετάφραση του άρθρου “Messenger Messages and Facebook Photographs as Means of Evidence – Heraklion Jury Trial Court (Mixed) 21/2019” που...
Μισθώσεις

Μισθώσεις

Μισθωτικές αγωγές λόγω μη καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων Αγωγή αποζημίωσης λόγω κακής χρήσης του μισθίου\ Διαταγές πληρωμής μισθωμάτων και διαταγές απόδοσης μισθίου Κοινόχρηστα Διαφορές μεταξύ...
Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Αγωγή Διαζυγίου (Συναινετικό, Λόγω διετούς διάστασης, διαζύγιο αντιδικίας) Ασφαλιστικά μέτρα – αγωγή διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων Ασφαλιστικά μέτρα μετοίκισης Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα Υιοθεσία Διαζύγιο – διατροφές : Στις υποθέσεις οικογενειακού...
Οικογενειακό Δίκαιο

Διαγραφή Οφειλών

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αναλαμβάνει δηλαδή την κατάθεση και εκδίκαση σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, αιτήσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με μεγάλη επιτυχία κατόπιν εκδόσεως σχετικών αποφάσεων που φτάνουν σε ποσοστό διαγραφής των...