Διαζύγιο (συναινετικό ή με αντιδικία)

Διαζύγιο (συναινετικό ή με αντιδικία)

Όσα πρέπει να γνωρίζεις Τα διαζύγια στην Ελλάδα σήμερα αγγίζουν το 40%. Το ποσοστό 76% εξ’ αυτών αποτελούν τα συναινετικά διαζύγια. Η έκδοση διαζυγίου στην Ελλάδα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, τα οποία εκδίδουν τη δικαστική απόφαση...
Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Αγωγή Διαζυγίου (Συναινετικό, Λόγω διετούς διάστασης, διαζύγιο αντιδικίας) Ασφαλιστικά μέτρα – αγωγή διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων Ασφαλιστικά μέτρα μετοίκισης Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα Υιοθεσία Διαζύγιο – διατροφές : Στις υποθέσεις οικογενειακού...
Οικογενειακό Δίκαιο

Διαγραφή Οφειλών

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αναλαμβάνει δηλαδή την κατάθεση και εκδίκαση σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, αιτήσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με μεγάλη επιτυχία κατόπιν εκδόσεως σχετικών αποφάσεων που φτάνουν σε ποσοστό διαγραφής των...